بگوویچ:مس با این بازی می‌تواند به لیگ برتر راه یابد؟!