با کسب مدال فیلدز؛ مریم میرزاخانی نخستین ریاضیدان زن جهان شد