آیت الله نوری همدانی صدور حکم اعدام شیخ نمر را محکوم کرد