بگوویچ: لیاقت برد را داشتیم/ مس با این بازی می‌تواند به لیگ برتر راه یابد؟!