ویندوز ۱۰ نسخه RTM برای تمامی کاربران WindowsInsider رایگان خواهد بود