عمران‌زاده: کری‌خوانی از من گذشته است/ می‌خواهیم هواداران‌مان را دل‌خوش کنیم