بسکتبالیست‌های ایثار ماهان تندیس قم از سد نماینده روسیه گذشتند