معاون نخست وزیر عراق: خواستار ادامه کمک های ایران در جنگ علیه تروریسم هستیم