عملیات 10 ساعته ویژه پلیس برای آزادسازی پسر پزشک سابق پرسپولیس