آمانو: توافق هسته‌ای حق دسترسی به سایت‌های نظامی ایران را می‌دهد