بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از نمایشگاه کتاب/ نارضایتی از بدحجابی غرفه‌داران خانم