یوونتوس برای یک بازی تعیین کننده آماده می شود/ لیپی: آلگری مثل من است