قلعه‌نویی: کاش در دربی مثل بازی تراکتور باشیم/نجف نژاذ ذر جریان نیست!