روز نخست رقابت‌های ورزشی بین‌المللی شهرهای خواهر خوانده اصفهان برگزار شد