بهادریان : در صحنه اعدام جای مقتول و قاتل عوض می‌شود/ دهشتی: افزایش جرم و جنایت را باید در نظاره‌گران