گشت‌زنی هواپیماهای شناسایی آمریکا بر فراز «کشتی نجات»