وزیر نیرو به سوالات نمایندگان درباره سدها و آب شرب پاسخ داد