پرونده طلاهاي سرقتي با دستگيري يک سارق و 4 مال خر بسته شد