همایش سالانه مدیران استخرها و مسئولان ورزشی قم برگزار شد