نیمی از پرونده‌های توقیف مطبوعات برای نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است