تولید محصولات ارگانیک یک پروسه چند ساله را می‌طلبد