عمران‌زاده: ناکامی در لیگ را در داربی جبران می‌کنیم