تیم ثامن الحجج (ع) سبزوار، نفت و گاز گچساران را با شکست بدرقه کرد