بزرگ‌ترین شبستان جنوب کشور در شیراز به بهره‌برداری می‌رسد