جلسه کمیسیون اصل 90 دستورکار نداشت/ بررسی پرونده‌ها در کمیته‌ها