نخستین نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته در اراک گشایش یافت