یک فرمانده آمریکایی مدعی شد: تقریباً همیشه ایرانی‌ها را در تنگه هرمز می‌بینیم