معلمی که برای نجات جان دانش‌آموزش دل به دریا زد +عکس