کری: با پوتین و لاوروف در مورد مذاکرات ایران صریحا صحبت کردم