مسکن مهر لرستان در آسانسور گیر کرد/ وقتی نانوا برج سازی می کند