رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کرد