تیم شقایق مبارکه طلایی پوشان بابل را با شکست بدرقه کرد