استخدام مهندس برق و مکانیک در شرکت تولیدی مازیار واقع در استان مازندران