کفاشیان: برای رفع مشکل بازیکنان سرباز نامه‌نگاری کردم/‌فولاد در آسیا تیمی مطرح می‌شود