برای تجهیز هلال احمر هرمزگان کمک های لازم انجام شود