وزیرخارجه عربستان: هیچ گونه مشکلی با آمریکا نداریم