سوئیس صدور سلاح به عربستان را متوقف کرد/ بیانیه وزارت خارجه سوئیس درباره حوادث یمن