گزارش تمرین استقلال/ ناراحتی بازیکنان از اظهارات حسنی‌خو و پایان اعتصاب کرار