جشنواره ملی کوچ عشایر هفتم خرداد در اردبیل برگزار می‌شود