فرمانده آمریکایی مدعی شد:‌ افزایش حضور ناوگان نظامی آمریکا در تنگه هرمز