عطوان: اوباما با رهبران عرب همانند احمق‌ها رفتار می‌کند