استخدام مسئول بازاریابی و کارشناس فروش و روابط عمومی در شرکت تولیدی پرچ ساز در تهران