مسابقات بین‌المللی قرآن کریم با حمایت ایرانسل برگزار می‌شود