قلعه نویی: می توانستیم قهرمان لیگ شویم/غیبت کرار به خاطر مشکلات مالی است