رمان مستند «همسفر آتش و برف» در نمایشگاه کتاب رونمایی شد