حضور بنگر در کلیه مراحل تمرین و تخفیف برانکو به سرخپوشان