حضور ابتکار و امین‌زاده در کمیسیون قضایی/ گزارش معاون حقوقی رئیس جمهور از فعالیت‌های این معاونت