بیش از۳۰ زندانی در حمله هوایی عربستان به غرب یمن کشته شدند