تهدید غرب تنها بر افکار عمومی تاثیر می‌گذارد/ اخذ مالیان از ناشران و مولفان خلاف قانون است