جمع بندی 60 صفحه ای پرونده فساد در فوتبال/ پرونده احتمالا این هفته در کمیسیون مطرح می‌شود